ALC CORP – CASTA ỨNG DỤNG SAP ERP VÀO QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH GỖ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Sau nhiều năm tìm hiểu về ERP, ALC Corp - Casta đã tin tưởng, quyết định lựa chọn FPT IS là đơn vị triển khai hệ thống SAP S4HANA ERP

Sau nhiều năm tìm hiểu về ERP, ALC Corp – Casta đã tin tưởng, quyết định lựa chọn FPT IS là đơn vị triển khai hệ thống SAP S4HANA ERP. Quyết định hiện đại hóa công tác quản trị dựa trên công nghệ giúp mở ra những cơ hội mới cho ALC Corp – Casta.

Bên cạnh những cơ hội, mô hình quản lý mới cũng đi kèm những thách thức, khó khăn ban đầu nhưng Ban giám đốc tin đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ, đánh dấu bước chuyển đổi số hóa trong công tác quản trị và vận hành của ALC Corp – Casta, định hướng phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn phát triển mới, và có thể vươn mình ra thị trường quốc tế.

Trong thời gian sắp tới, ALC Corp – Casta sẽ tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo để đội dự án hai bên thực hiện đúng tiến độ kế hoạch mà hai bên đã thống nhất xây dựng.

Qua việc triển khai dự án ERP đã cho thấy được sự quyết tâm của Ban giám đốc cũng như toàn thể nhân viên ALC Corp – Casta, không ngừng thay đổi mỗi ngày để vượt qua giới hạn, nhằm mang đến hiệu quả trong công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần xây dựng những giá trị to lớn bền vững hơn trong tương lai.

Hotline: 096 487 5555

muatx

muatx

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next