TỦ BẾP MODULE LÀ GÌ?

Khi tìm hiểu về thị trường tủ bếp các bạn thường nghe cụm từ “tủ bếp module”