5 Khu vực chính của tủ bếp

Một bộ tủ bếp được gọi là cao cấp phải vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa đảm bảo về mặt công năng. Công năng của tủ bếp được thể hiện quan 5 khu vực chính sau..